SDE++ in september weer open voor aanvragen

9 maart 2021

De SDE++-regeling is de opvolger van de SDE+-regeling. De verwachting  was dat ook deze subsidieregeling twee keer per jaar zou opengaan voor aanvragen. In 2021 is er echter alleen een openstelling in september. Deze najaarsronde wordt wel uitgebreid met kansen voor nieuwe technieken.

Portretfoto Dennis Timmermans
Geschreven door:
Dennis Timmermans Consultant subsidies
Toets met co2

Ondersteuning voor ondernemers die kiezen voor groen en duurzaam

Het doel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE) is het aanjagen en stimuleren van energieproductie met een lage CO2-uitstoot. De eerstvolgende SDE++-openstelling is van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Zowel in de categorie nieuwe technieken als de categorie bestaande technieken zijn wijzigingen aangebracht.

Categorie nieuwe technieken

De SDE++ maakt het mogelijk om subsidie te krijgen voor de productie van hernieuwbare energie. Naast de bekende zon-, water- en windtechnieken kent de SDE++-regeling een aparte categorie ‘nieuwe technieken’. Wilt u subsidie aanvragen voor deze categorie? Dan is het belangrijk te weten dat u eerst met onderzoek van het Centraal Plan Bureau moet aantonen dat de techniek subsidie nodig heeft. Verder moet de Europese Commissie de nieuwe technieken nog goedkeuren vóór er aanvragen gedaan kunnen worden.

Nieuwe techniek hernieuwbare brandstof

Europa wil de productie van geavanceerde hernieuwbare brandstof voor transport stimuleren. Is de regelgeving op tijd gereed, dan worden deze biobrandstoffen als nieuwe techniek opgenomen in de aankomende SDE++-openstelling.

Nieuwe techniek CO2 glastuinbouw

Een andere nieuwe techniek wordt mogelijk ‘CO2 voor toepassing in de glastuinbouw’. De koolstofdioxide moet afkomstig zijn van een industriële installatie waarin CO2-afvang en -opslag plaatsvindt. De ingekochte CO2 zorgt ervoor dat tuinders zelf geen CO2 hoeven te produceren voor hun planten door het stoken van ketels of kachels. Het opnemen van deze nieuwe techniek in de aankomende openstelling hangt af van het tijdig beschikbaar stellen van een meetketen.

Een aantal nieuwe technieken komt dit jaar niet meer in aanmerking voor de SDE++-subsidie, namelijk chemische en fysische recycling van kunststoffen, biobased productie en elektrificatie op offshore productieplatformen.

Categorie bestaande technieken

Ook voor bestaande technieken geldt dat er nog veel innovatie en ontwikkeling plaatsvindt. Dit maakt dat er ook in 2021 ook voor deze technieken een categorie toegevoegd wordt. Het gaat naar verwachting om de volgende technieken:

 • aquathermie:
  - thermische energie uit oppervlaktewater (voor directe toepassing zoals in de glastuinbouw);
  - thermische energie uit oppervlaktewater (basislast);
 • zon-PV < 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water;
 • PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp;
 • vergisting van biomassa: verlengde levensduur van bestaande installaties;
 • CO2-afvang en -opslag (voor gasvorming en vloeibaar transport):
  - CO2-opslag bij bestaande CO2-afvanginstallaties;
  - nieuwe pre-combustion CO2-afvanginstallaties bij bestaande installaties;
  - nieuwe post-combustion CO2-afvanginstallaties bij bestaande installaties;
  - nieuwe pre-combustion CO2-afvanginstallaties bij nieuwe installaties;
  - nieuwe post-combustion CO2-afvanginstallaties bij nieuwe installaties.

De volgende categorieën worden in 2021 niet opengesteld:

 • thermische energie uit mijnwater (TEM);
 • elektrisch gedreven warmtepompen (aanvullende categorieën met minder vollasturen);
 • aftapwarmte bij afvalverbrandingsinstallaties.

Meer weten?

Net als bij de SDE+-regeling is ook de SDE++-openstelling verdeeld in fases. Hoe eerder u uw subsidieaanvraag indient, hoe groter de kans op goedkeuring. Daartegenover staat wel een lagere uitkering in subsidiegelden. Heeft u interesse in de SDE++-regeling, neem dan tijdig contact op met Dennis Timmermans, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Dennis een e-mail. Hij bespreekt graag uw kansen op een succesvolle aanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de SDE++-regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Dennis
Portretfoto Dennis Timmermans
Consultant subsidies
Bel
+31610208935
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan