SDE++ open voor investeringen in duurzame energieproductie

1 oktober 2020

Wilt u investeren in hernieuwbare energie? Of een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot? Vanaf 24 november 2020 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energietransitie).

Portretfoto Dennis Timmermans
Geschreven door:
Dennis Timmermans Consultant subsidies
duurzaam energie opwekken

Meer mogelijkheden met SDE++

De klimaatambities van Europa en Nederland zijn ambitieus. De EU streeft ernaar om haar CO2-uitstoot fors te reduceren. En ook Nederland neemt, naar aanleiding van de zaak Urgenda, extra maatregelen om de reductie te versnellen. Om dit te kunnen realiseren heeft de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed tot SDE++.

€ 5 miljard subsidie

Met de verbrede SDE++-regeling richt de overheid zich voor het eerst ook op technieken die bijdragen aan CO2-reductie. Voor de openstellingsronde van november 2020 is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Per ronde kunt u één aanvraag per categorie indienen.

Let op: wilt u een aanvraag indienen voor de SDE++-regeling, dan moet u de benodigde vergunningen voor de bouw van uw installatie al in uw bezit hebben.

Aanvragen subsidie SDE++

Net als bij de SDE+-regeling is ook de SDE++-openstelling verdeeld in fases. U kunt uw subsidieaanvraag vanaf 24 november indienen. De te verkrijgen subsidie loopt per fase op, maar de kans op budgetoverschrijving en afwijzing ook.

      Fase                

Start- en einddatum             

Fasegrens subsidie-intensiteit
(€/ton CO2)

 

Fase 1

24 november tot 30 november 

65

 

Fase 2

30 november tot 7 december

85

 

Fase 3

7 december tot 14 december 

180

 

Fase 4

14 december tot 17 december

300

 

 

Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie

De SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energietransitie) richt zich op hernieuwbare vormen van energie, zoals warmte, elektriciteit en gas. Daarnaast stimuleert de regeling CO2-arme productie en warmte. Denk aan technieken zoals Carbon, Capture and Storage (CCS) en elektrificatie op het bedrijf met bijvoorbeeld elektrische warmtepompen.

Aanpassing SDE++

In de regelgeving voor de komende SDE++-openstellingsronde wordt rekening gehouden met de opbrengsten of vermeden kosten als gevolg van het Emissiehandelssysteem (ETS). De correctie geldt alleen voor investeringen in installaties die onder het ETS vallen. Per categorie is bepaald of deze correctie wel of niet van toepassing is. Daarnaast is het mogelijk om net als in voorgaande jaren een lagere productie in de eerste jaren op te geven en dit later in te halen (banking). Dit is mogelijk tot één jaar na afloop van de vastgestelde datum in de beschikking (vijftien jaar).

Vergroten slagingskans

Door het verbreden van de SDE++-regeling komen meer aanvragen in aanmerking voor subsidie en zal het budget sneller overschreden worden. Houdt u er daarnaast rekening mee dat de aanvragen gerangschikt worden op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2. En ook dat heeft effect op de slagingskans van uw aanvraag.

Meer informatie

Meer weten over de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)? Wilt u uw kans op een succesvolle aanvraag vergroten en maximaal rendement realiseren op uw investering? Maak dan gebruik van de expertise en ervaring van Subsidiefocus met deze regeling.

Neem contact op met Dennis Timmermans, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Dennis een e-mail.

Wilt u meer weten over de SDE++-regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Dennis
Portretfoto Dennis Timmermans
Consultant subsidies
Bel
+31610208935
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan