Subsidie innovatieve stalsystemen

23 augustus 2018

Veehouders die een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal aanleggen, komen in aanmerking voor subsidie. De regeling first movers is bedoeld om veehouders te ondersteunen die als een van de eerste investeren in nieuwe, toekomstbestendige stalsystemen die voorkomen dat emissie ontstaat en/of in de stallucht terechtkomt. 

Portretfoto Judith Maas
geschreven door:
Judith Maas Manager innovatie
stal

Subsidie voor innovatieve stalsystemen

Per innovatief stalsysteem worden maximaal vijf subsidies verstrekt. Op dit moment komen de volgende innovatieve stalsystemen voor subsidie in aanmerking:

Schema innovatieve stalsystemen

Voorwaarden voor subsidie

  • het stalsysteem heeft een voorlopige of definitieve emissiefactor die voldoet aan de streefreducties in bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant; 
  • het stalsysteem reduceert emissies voor minimaal 75% aan de bron;
  • het stalsysteem moet een verbetering opleveren ten opzichte van de huidige stalsystemen op minimaal twee van volgende aspecten: gezondheid mens en dier, dierwelzijn, geluid, emissies methaan en endotoxines, energieverbruik, anticipatie op mestbewerking, hergebruik materialen, efficiënte bedrijfsvoering.

Zodra er aan nieuwe stalsystemen een voorlopige of definitieve emissiefactor wordt toegekend die voldoet aan de voorwaarden, komen ook deze systemen voor subsidie in aanmerking.

Subsidiabele kosten

Onder de subsidiabele kosten vallen materiaalkosten voor de aanleg of aanpassing van het stalsysteem en het aanpassen van stallen om het stalsysteem te laten functioneren. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Minimaal aanvraagbedrag is € 5.000 en u kunt maximaal € 25.000 verkrijgen. Voor jonge landbouwers (die niet ouder zijn dan veertig jaar) is maximaal € 30.000 subsidie beschikbaar. U kunt tot 31 januari 2019 een subsidieaanvraag indienen.

Wilt u meer weten over deze subsidie? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Judith
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan