Subsidie MOOI: sluit uw project hierbij aan?

20 februari 2020

De nieuwe subsidieregeling MOOI voor klimaatinnovatie is inmiddels officieel gepubliceerd. Nu kunt u tot op detailniveau kijken of uw project aansluit bij de door de overheid gestelde criteria. 

Portretfoto van Roy Hoven
Geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
licht

Subsidie voor bijdragen aan afspraken Klimaatakkoord

De nieuwe subsidie voor klimaatinnovatie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert ondernemers om te investeren in het opzetten van projecten die invulling geven aan de onderzoeks- en innovatievraagstukken die bijdragen aan het realiseren van afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Dit is essentieel om in 2030 (2025 voor de bebouwde omgeving) te komen tot de eerste implementatie van nieuwe innovaties die nodig zijn voor het behalen van de klimaatdoelen. De deeldoelen zijn beschreven als MMIP’s (Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s). 

Missies

Een project binnen een van de missies bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten die vallen onder industrieel onderzoek en of experimentele ontwikkeling plus overige projectactiviteiten. De Missies zijn inhoudelijk als volgt beschreven:

Missie A1 (Windenergie op zee): € 10,1 miljoen
In de Noordzee zo veel mogelijk integrale windparkoplossingen ontwikkelen met een zo laag mogelijke maatschappelijke belasting die een bijdrage leveren aan (combinaties van) kostenreductie, inpassing in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing. 

Missie A2 (hernieuwbare elektriciteit op land): € 10,9 miljoen
De ontwikkeling van integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken in Nederland.

Missie B (Gebouwde omgeving): € 27 miljoen

Het ontwikkelen van nieuwe of substantieel verbeterde:
1.    (renovatie) arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen; 
2.    oplossingen voor de verduurzaming van collectieve warmte- en koudevoorzieningen
3.    oplossingen voor betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening

Uiterlijk eerste markttoepassing in Nederland in 2025.

Missie C (Industrie): € 17 miljoen
Goedkopere, meer klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten ontwikkelen die uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing kunnen komen binnen de industriële sectoren van Nederland. 

Subsidie aanvragen

De hoogte van het subsidiabel percentage is afhankelijk van de subsidiabele activiteit. Het percentage varieert tussen 25 en 80%. Bij de bepaling hiervan wordt ook gekeken naar de grootte van de onderneming die de kosten opvoert. Voor kleine bedrijven gelden hogere subsidiepercentages. Alleen samenwerkingsverbanden van minimaal drie partijen komen in aanmerking voor subsidie en elke deelnemer moet minimaal € 25.000 aan subsidie aanvragen. Maximaal kan er € 4 miljoen subsidie per MOOI-project verkregen worden. Uitzondering hierop zijn projecten die vallen onder Missie B: de maximale subsidie is hierbij € 7 miljoen per project. 

U kunt subsidie aanvragen van 1 april 09.00 uur tot en met 6 oktober 2020 17.00 uur. Let op: een aanvraag is alleen mogelijk als u eerder een vooraanmelding gedaan heeft. Dat kon tot 18 mei 2020.

Meer weten?

Wit u weten of uw project in aanmerking kan komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met Roy Hoven, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e‑mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31622464517
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan