Subsidie voor aanpassen werkplek bij structurele beperking

6 juli 2021

Heeft u een medewerker in dienst met een structurele beperking? Of wilt u iemand aannemen met zo’n beperking? Dan hoeft aanpassing van de werkplek geen drempel meer te zijn. U kunt nu subsidie aanvragen voor de kosten die dit met zich meebrengt.

Portretfoto van Mariska Teurlings
Geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
man achter bureau

Subsidie voor werkplekken voor personeel met een structurele, functionele beperking

Met de pilot generieke werkgeversvoorzieningen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar voor werkgevers die willen investeren in het geschikt maken van werkplekken voor medewerkers met een structurele, functionele beperking. In 2021 bedraagt het budget € 6 miljoen, in 2022 € 12 miljoen. De werknemers waar de voorziening voor bedoeld is, moeten een arbeidsduur van minimaal zes maanden en een arbeidsomvang van minimaal acht uur per week hebben. Het mag hierbij niet gaan om een dienstbetrekking volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ook mag er geen sprake zijn van een proeftijd. Het loon van de medewerker moet minstens gelijk zijn aan het minimumloon.

Brede subsidiemogelijkheden

De aan te vragen subsidie is generiek, dus de subsidiemogelijkheden zijn breed. De voorziening moet binnen een jaar gerealiseerd zijn en vervolgens nog minimaal drie jaar gebruikt worden door de specifieke medewerker(s). U moet dit als werkgever kunnen aantonen.

U ontvangt maximaal € 1 miljoen subsidie. U kunt uw subsidieaanvragen doorlopend tot het einde van het jaar indienen. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer weten?

Heeft u medewerkers in dienst met een structurele beperking die gebaat zijn bij extra voorzieningen? Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een e-mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e‑mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over subsidie voor aanpassing van werkplekken? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Portretfoto van Mariska Teurlings
Consultant subsidies
Bel
+31630393256
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan