Subsidie voor ondernemers uit de Limburgse maakindustrie

9 april 2019

Limburgse ondernemers uit de maakindustrie kunnen in 2020 subsidie aanvragen voor verschillende soorten projecten om hun concurrentiepositie te versterken. Er kan binnen het programma LimburgMakers subsidie worden aangevraagd voor drie soorten projecten: adviesprojecten, kennistrajecten en innovatieprojecten. 

Portretfoto van Roy Hoven
Geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
Lasser aan het werk

Subsidie voor advies

Heeft u bij de ontwikkeling van uw product extern advies nodig? Binnen het onderdeel adviesproject kunt u subsidie aanvragen voor de kosten die u maakt voor het inhuren van een externe deskundige. De externe deskundigheid mag op verschillende punten in het ontwikkelingstraject worden ingezet: productieprocesverbetering, ontwikkeling van een nieuw product, toepassen van nieuwe technologieën of het opzetten van een nieuw businessmodel. De externe deskundige moet een private of een publieke partij (kennisinstelling of -instituut) zijn en mag ook gevestigd zijn in het buitenland. Binnen de paragraaf adviesproject komen alleen de kosten voor de externe adviseur in aanmerking voor subsidie. Het subsidiepercentage is 50% en het maximaal te ontvangen subsidiebedrag is € 10.000. Het project moet binnen een jaar afgerond zijn. Let op: de externe partij mag geen verbonden onderneming zijn. 

Kennistraject

Een kennistraject is een samenwerking tussen een mkb-onderneming en een kennisinstelling. U heeft de keuze uit de volgende Limburgse kennisinstellingen: Maastricht Universiteit, Fontys Hogeschool of HAS Hogeschool. In een kennistraject gaan studenten onder leiding van een docent aan de slag met een door u voorgelegde casus. Aan het einde van de periode presenteren zij hun aanbevelingen en begeleiden ze bij het implementeren van deze aanbevelingen. Daarnaast woont het bedrijf een door de kennisinstelling verzorgde kennissessie bij. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die door de kennisinstelling in rekening worden gebracht. De kosten van het kennistraject mogen maximaal € 15.000 bedragen. Het subsidiepercentage is 75%. De projectperiode duurt acht tot twaalf weken. Elk bedrijf mag maar éénmalig subsidie ontvangen voor het onderdeel kennistrajecten. 

Innovatieproject

Bent u van plan om een innovatief project uit te voeren waarin de ontwikkeling van een nieuw product of dienst centraal staat? Doel van dit onderdeel is het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovatieve ontwikkelingen binnen de maakindustrie. De kosten van uw project die in aanmerking komen voor subsidie zijn personeelskosten, materiaalkosten, afschrijvingskosten, kosten voor de inzet van derden en de kosten voor een accountantsverklaring voor de eindafrekening van het project. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% en het maximum subsidiebedrag is € 70.000. Het project mag maximaal twee jaar duren. 

Aanvragen subsidie

Gaat u als Limburgse ondernemer uit de maakindustrie komend jaar nog een innovatief project starten en zou u de kosten daarvan deels vergoed willen krijgen met een subsidie? Neem dan contact op met de consultants van Subsidiefocus! De kwaliteit van de aanvraag speelt immers een grote rol bij de beoordeling en kan zomaar het verschil betekenen tussen wel of geen subsidie! De consultants van Subsidiefocus helpen u graag om de kwaliteit van uw aanvraag te waarborgen en daarmee de kans van slagen te vergroten.

Bent u niet actief in de maakindustrie, maar in de Agro en Food sector? Dan sluit uw project wellicht aan bij de subsidieprogramma LimburgAgroFood.

Wilt u meer weten over deze subsidiemogelijkheden? Onze specialist helpt u graag verder!

Email Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan