Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof als energiedrager

18 oktober 2018

Waterstof vormt een van de brandstoffen voor de toekomst. Om te zorgen dat er steeds meer toepassingen komen voor deze nieuwe energiedrager stimuleert de overheid onderzoek en ontwikkeling.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Thermostaat verwarming

Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Ook is het een koolstofvrije energiedrager die meerwaarde biedt in diverse sectoren, zoals de sector transport en logistiek, maar ook aan de bebouwde omgeving en de energiesector in het algemeen. Het doel van de subsidieregeling is het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die:

  • een kostprijsreductie van de toepassing van waterstof realiseren. Dit doen zij door de kosten van de technologie voor productie (met name elektrolyse), transport, opslag en toepassing (brandstofcellen, processen) in verschillende markten (industrie, mobiliteit, energieproductie, gebouwde omgeving) te verlagen, zodat de hierboven beschreven uitdagingen op kostprijsgebied behaald kunnen worden.
  • technologie ontwikkelen, die grootschalige, kosteneffectieve toepassing van waterstof in de verschillende geschetste markten mogelijk maakt.

Thema’s die in aanmerking komen voor subsidie

Vanuit de Topsector Energie is subsidie beschikbaar voor projecten die met betrekking tot waterstof in samenwerking gericht zijn op één van de volgende thema’s:

  • productie van duurzame waterstof;
  • opslag, transport en distributie van waterstof;
  • toepassing van waterstof.

Vraag nu subsidie aan

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de businesscase. De subsidieregeling is open tot 6 november 2018, 17:00 uur. Per aanvraag kan maximaal € 500.000 verkregen worden. Om zeker te zijn of uw project past binnen de gestelde kaders moet projecttoetsing plaatsvinden. 

Richt u zich als ondernemer op waterstof als nieuwe brandstof? Neem dan contact op met één van de consultants van Subsidiefocus. Graag adviseren wij u over de subsidiemogelijkheden.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan