Subsidie voor projecten voor herontwikkeling Grenscorridor N69

1 juli 2018

Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op de herontwikkeling van het gebied Grenscorridor N69. Dit gebied is als LEADER-gebied aangemerkt en beslaat de gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk. 

Portretfoto van Mariska Teurlings
geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Herontwikkeling agrarische sector

Voor projecten gericht op infrastructuur tussen stad en platteland, voedsel, toerisme en recreatie, educatie, innovatie of circulaire economie kan subsidie worden aangevraagd tot maximaal € 400.000 per project!

Voorwaarden subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma 

Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en samenwerkingsverbanden tussen dergelijke partijen. Om subsidie te ontvangen moet het project aansluiten bij één van de volgende, vastgestelde pijlers:

  • relatie stad-land: toekomstgericht wonen en werken nabij en in Brainport;
  • relatie stad-land: ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector;
  • uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristische en recreatieve voorzieningen;
  • ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap.

Daarnaast moet een project gedragen worden door het gebied (ondernemers, overheid en bewoners), innovatief zijn, samenwerking behelzen en overdraagbaar zijn. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de mate waarin zij bijdragen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS) waar de verschillende genoemde eisen in terugkomen.

Aanvragen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma

Subsidieaanvragen voor POP3 kunnen worden ingediend tot en met 16 december 2019. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 60% met een maximum van € 400.000 per subsidie. Een project komt alleen in aanmerking als de projectbegroting minimaal € 220.000 is (gelijk aan € 125.000 subsidie). Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, maar moeten wel minimaal in bepaalde mate aansluiten bij de vereisten van de regeling en de eisen uit de LOS.

Wilt u meer weten over het Plattelandsontwikkelingsprogramma? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Mariska
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan