Subsidie voor realisatie en behoud van een vitale Brabantse bodem

17 mei 2019

De provincie Brabant stelt vanaf juni een nieuwe subsidieregeling open voor landbouwers in Brabant. Het op een correcte en duurzame manier beheren van de bodem is belangrijk voor het behoud van de vitaliteit en productiemogelijkheid van deze gronden. Om te zorgen dat ook in de toekomst vitale bodems met voldoende schoon zoet water beschikbaar blijven, zoekt de provincie Brabant ondernemers die willen investeren in beter bodembeheer. Helpt u ook mee?

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
subsidie voor vitale bodem

Subsidie voor vitale bodems

De provincie Brabant is op zoek naar landbouwers die op minimaal 100 hectare Brabantse landbouwgrond willen werken aan het verhogen van de bodemvitaliteit, onder andere door:

 • het toepassen van maatregelen die de verdichting van de bodem tegengaan;
 • het toepassen van maatregelen die het vasthoudend vermogen van de bodem voor mineralen en water vergroten;
 • het aanpassen van de gewaskeuze;
 • het verwerken van compost of gefermenteerd organisch materiaal:
  • bestaat uit biomassa
  • wordt volledig in de bodem verwerkt
  • wordt verwerkt binnen een straal van vijf kilometer van de productielocatie

Subsidie voor investeren in technieken

De doelen mogen bereikt worden door te investeren in technieken die eerder aangetoond resultaat hebben en/of door te investeren in technieken die niet eerder zijn toegepast, maar wel aantoonbaar zullen leiden tot een verbetering van de vitaliteit van de agrarische bodem.

Het project mag niet gericht zijn op productieve investeringen. Het is belangrijk dat tijdens het project monitoring plaatsvindt om in kaart te brengen of de kwaliteit van de bodem daadwerkelijk verbetert. Een ander belangrijk onderdeel van het project moet liggen in kennisdeling. Het delen van de kennis die wordt opgedaan tijdens het project moet bijdragen aan de kennisontwikkeling.

Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door het organiseren van:

 • een beroepsopleiding; 
 • opleidingscursussen; 
 • workshops;
 • coaching.

Voor de uitvoering van de kennisoverdrachtsactiviteiten moet gekwalificeerd personeel ingezet worden. De kwalificatie moet blijken uit het cv van het ingezette personeel.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen van 3 juni 2019 tot en met 3 juni 2020. De beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De subsidie bedraagt 50 tot 75% van de subsidiabele kosten. Het minimale aanvraagbedrag is € 25.000; maximaal kan per aanvraag voor deze openstelling € 200.000 aan subsidie verkregen worden. 

Wilt u weten of de door u beoogde investering in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Hans. Hij adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over subsidie voor vitale bodems in Brabant? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan