Subsidie voor ‘Stallen van de toekomst’ in Gelderland

27 november 2018

De provincie Gelderland stelt deze week nog een nieuwe subsidieregeling open voor investeringen in innovatieve duurzame stalsystemen. De subsidie ‘Stallen van de toekomst’ uit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) wordt verstrekt aan landbouwers die gaan investeren in een nieuw te bouwen stal voor hun landbouwhuisdieren.

Portretfoto Judith Maas
geschreven door:
Judith Maas Manager innovatie
Koeien in weiland

Subsidie voor stallen in de toekomst

De provincie Gelderland stelt samen met het Europees Landbouwfonds € 2.2 miljoen beschikbaar voor innovatie binnen de stallenbouw voor alle landbouwhuisdieren. U kunt subsidie krijgen voor de combinatie van investeringen in bovenwettelijke maatregelen in een nieuw te bouwen stal. Om in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan minimaal twee van deze voorwaarden. Het bedrijf:

  • stoot geen of zo min mogelijk ammoniak en fijnstof uit naar de directe omgeving;
  • levert een zo groot mogelijke bijdrage aan het sluiten van de mineralenkringloop;
  • kan via afvoer en opwaardering van mest met zo min mogelijk verliezen een zo groot mogelijk hergebruik ervan realiseren;
  • is gebouwd met bouwmaterialen uit herwonnen grondstoffen;
  • zorgt voor een verbetering van dierenwelzijn, diergezondheid en een vermindering van het risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • levert een landschappelijke meerwaarde op.

De bovenwettelijke investering voorziet zo veel mogelijk zelf in de benodigde energie en maakt geen of minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en stoot zo min mogelijk broeikasgassen uit.

Aanvragen subsidie

Projectvoorstellen kunnen van 26 november 2018 tot en met 31 januari 2019 17.00 uur worden ingediend. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Minimaal aanvraagbedrag is € 200.000 en u kunt maximaal € 600.000 verkrijgen. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit. Alle projectvoorstellen worden inhoudelijk beoordeeld op de kans op succes/haalbaarheid, innovatie, effectiviteit en efficiëntie. 

Bent u van plan een bovenwettelijke investering te doen tijdens de bouw van uw nieuwe stal? Wellicht is deze subsidieregeling dan iets voor u. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!                                                                                                                          

Wilt u meer weten over de subsidie 'stallen van de toekomst'? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Judith
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan