Subsidie voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven in Gelderland

29 oktober 2018

Gelderland wil graag investeren in de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur van glastuinbouwbedrijven. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) biedt ondernemers de mogelijkheid om een subsidie te ontvangen als zij hun bedrijf verplaatsen naar een locatie waar meer glastuinbouwbedrijven gevestigd zijn.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Man met laptop op tractor

Voorwaarden subsidieaanvraag

Om deel te kunnen nemen aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) moet uw onderneming binnen één van de volgende twee omschrijvingen passen:

  • uw bedrijf is een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt naar het reserve- glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen of naar Bommelerwaard of naar een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst;
  • u wilt uw glastuinbouwbedrijf verplaatsen binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied of reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied in Bergerden-Huissen of de Bommelerwaard of een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst.

Deelname aan de subsidieregeling is alleen mogelijk als u op het moment van aanvraag de eigenaar bent van een glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is. Bent u een langdurig pachter? Dan kunt u deelnemen mits het bedrijf in volwaardig gebruik is op moment van aanvragen.

Hoogte subsidie

De te verkrijgen subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, mits deze niet leiden tot een verhoging van de  productiecapaciteit, waarde of rendabiliteit van de onderneming. Als de kosten leiden tot verhoging van de productiviteit, waarde of rendabiliteit geldt een subsidiepercentage van 40%. U kunt als ondernemer maximaal € 1 miljoen aan subsidie aanvragen. Hierbij geldt wel een maximum van € 25 per gesaneerde m2 glas.

Uw subsidieaanvraag

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 14 december 2018. Aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit. Een projectvoorstel wordt beoordeeld volgens een puntensystematiek. Gekeken wordt naar bedrijfsaard en omvang, effectiviteit, haalbaarheid, urgentie, efficiëntie.

Heeft u een glastuinbouwbedrijf dat u graag wil verplaatsen naar de beschreven locatie? Neem dan contact op met de consultants van Subsidiefocus. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Ook verzorgen wij uw gehele aanvraagtraject.

Wilt u meer weten over het Plattelandsontwikkelingsprogramma? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan