Subsidie voor Zeeuwse verkaveling

12 november 2018

Wilt u werken aan het beter bewerkbaar en bereikbaar maken van kavels in Zeeland? De provincie Zeeland opent de POP3-regeling voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Wellicht biedt deze regeling u de mogelijkheid om te komen tot een efficiënter en effectiever kavelbeheer.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
veld met donkere lucht

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Van 5 november 2018 tot en met 1 maart 2019 17.00 uur staat deze subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) open voor aanvragen voor verbetering van kavelstructuur. De volgende activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie:

  • investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken;
  • investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

Hoogte van de subsidie

De te verkrijgen subsidie bedraagt:

  • 100% van de subsidiabele kosten van investeringen in inpassingsmaatregelen;
  • 40% van de subsidiabele kosten van investeringen die bijdragen aan een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels;
  • 100% van de subsidiabele juridische kosten.

In totaal is er € 3,2 miljoen beschikbaar voor deze maatregel. 

Subsidieaanvraag

Om een subsidieaanvraag te kunnen indienen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), moet u een subsidie-intentie of subsidiebeschikking hebben van een nationale overheid, zoals een waterschap, provincie of gemeente.  Een aanvraag kan worden gedaan door landbouwers en andere grondgebruikers of instellingen met een relatie tot de landbouw. Subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens een puntensysteem.

Meer informatie

Wilt u weten of de door u beoogde investering in aanmerking komt voor subsidie in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Hans. Hij adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over de subsidie voor verkaveling? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan