Subsidiekansen voor innovatief West-Nederland

3 januari 2019

Met steun van de provincie en Europa stimuleert de overheid innovaties in Nederland. Ons land ontvangt geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om innovaties te versnellen. De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vullen dit aan tot de subsidie Kansen voor West. De subsidie heeft tot doel de regionale economie in deze provincies een innovatieve impuls te geven. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies aan het bedrijfsleven in deze regio. Kansen voor West kent verschillende actuele openstellingen en dus kansen voor u als ondernemer!

Portretfoto van Roy Hoven
geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
Europese vlaggen voor stimulering voor innovatie

Centrale onderwerpen

De onderwerpen die centraal staan binnen de subsidieregeling worden hieronder toegelicht.

Innovatie
Gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van (met name internationaal) vermarktbare producten en diensten. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door vergroting van het aandeel innovatieve producten en het investeringsvermogen voor innovatie in de mkb-sector. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerkingsprojecten tussen mkb en kennisinstellingen, proof-of-concept financiering en financiering voor innovatieve technologische ontwikkelingen.

Koolstofarme economie
Gericht op ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren. Projecten moeten zich richten op het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik en / of het verlagen van energieverbruik in de bebouwde omgeving.

Bevorderen werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit
Verbetering van het arbeidspotentieel en verkleining van het aantal mismatches op de arbeidsmarkt.

Sociale insluiting en bestrijding armoede
Verbetering van het vestigingsklimaat en het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk-/bedrijfslocaties.

Aanvragen subsidie

De subsidieregeling kent verschillende openstellingen. De grootste steden hebben elk eigen openstellingen. Subsidiebedragen, percentages en budgetten zijn afhankelijk van de openstelling waar het project binnen past. Aanvraagtijdvakken zijn afhankelijk van provincie en onderwerp. Door de grote hoeveelheid verschillende openstellingen adviseren wij contact op te nemen met één van de consultants van Subsidiefocus als u binnen één van de categorieën valt. Zij kunnen u direct informeren.

Aanvragen voor subsidie voor enkele openstellingen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe, andere subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het tenderprincipe betekent dat alleen de beste projecten subsidie ontvangen.

Bent u van plan een innovatief project uit te voeren binnen de regio en in één van de bovengenoemde onderwerpen? Onderzoek dan wat uw kansen zijn binnen de subsidieregeling Kansen voor West!

Heeft u vragen over de subsidieregeling Kansen voor West? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan