Tel mee met Taal, ook in 2021

21 december 2020

2021 start met een nieuwe openstelling van de populaire subsidieregeling Tel mee met Taal. Wilt u als ondernemer investeren in de taal-, reken- of digitale vaardigheden van uw personeel? Vanaf 1 januari kunt u subsidie aanvragen!

Portretfoto van Mariska Teurlings
Geschreven door:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
e-learning

Tel mee met taal

Voor u als ondernemer is het belangrijk dat medewerkers over de juiste basisvaardigheden beschikken. Zo voorkomt u dat er onnodig fouten gemaakt worden op de werkvloer. Ook beperkt u op deze manier ziekteverzuim en werkstress. Helaas is het niet altijd vanzelfsprekend dat werknemers over voldoende reken-, taal- en digitale vaardigheden beschikken. Daarom stelt de overheid de subsidieregeling Tel mee met Taal ook in 2021 beschikbaar. Tel mee met Taal vergoedt een deel van de kosten van vaardigheidscursussen.

Wijzigingen 2021

Ten opzichte van 2020 kent de regeling enkele wijzigingen. Zo mag u tot maximaal 15% van het subsidiebedrag besteden aan voor- en nazorg. Denk hierbij aan het werven van werknemers en het bepalen van het meest geschikte opleidingstraject voor uw personeel. Een andere optie is het begeleiden van werknemers die na afloop van een vaardigheidscursus kiezen voor vervolgscholing. Daarnaast kunnen de kosten voor het informeren van uw bedrijf over de behaalde cursusresultaten of het verankeren van de uitkomsten in het HR-beleid onder deze 15% vallen.

Budget Tel mee met Taal

In totaal is voor de nieuwe openstelling een budget van € 8,8 miljoen beschikbaar. U kunt per subsidieaanvraag maximaal € 125.000 toegekend krijgen. Het maximum per cursist bedraagt € 1.500. De regeling vergoedt tot 67% van de subsidiabele kosten. U kunt uw aanvraag indienen van 1 januari tot en met 28 februari 2021. De cursus mag pas starten ná het indienen van uw aanvraag.

Let op: wanneer het aantal aanvragen het budget overschrijdt, vindt loting plaats.

Meer weten?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling Tel mee met Taal? Of bent u geïnteresseerd in een van de andere subsidies op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een e-mail.

Wilt u meer weten over Tel mee Taal? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Portretfoto van Mariska Teurlings
Consultant subsidies
Bel
+31630393256
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan