Twee nieuwe subsidies voor groen en economisch herstel landbouw

30 oktober 2021

Eind 2021 openen eenmalig twee splinternieuwe subsidieregelingen voor de landbouwsector. Heeft u behoefte aan ondersteuning om uw bedrijf toekomstbestendig te maken? Dan zijn deze subsidieregelingen interessant.

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
natuurinclusieve landbouw

Europeesfonds herstel landbouw

Vanuit Europa is er extra geld beschikbaar om ook in Nederland te werken aan een groen en economisch herstel van de landbouwsector. Besloten is om het totale budget van ruim € 50 miljoen te verdelen onder landbouwers via twee nieuwe subsidieregelingen. De subsidieregelingen openen eenmalig, en wel tot en met 14 februari 2022 om 17:00 uur.

1. Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

Wilt u investeren in fysieke bedrijfsmiddelen? Dan is de nieuwe subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel interessant. Investeringen die subsidiabel zijn, staan op de Investeringslijst. De lijst krijgt de volgende categorieën:

A. precisielandbouw en smart farming;
B. digitalisering;
C. water (waaronder droogte en verzilting);
D. duurzame bedrijfsvoering;
E. natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Elke categorie krijgt een deelbudget van € 7,1 miljoen.

De regeling vervangt de Jonge Landbouwersregeling, maar ook landbouwers ouder dan veertig jaar kunnen deze subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage voor jonge landbouwers is maar liefst 75% van de subsidiabele kosten. Voor de overige landbouwers geldt een percentage van 60%. Het minimumbedrag waarvoor u per bedrijf subsidie kunt aanvragen is € 25.000, het maximum € 150.000.

Lees meer over de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel.

2. Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel

Om de landbouw in Nederland toekomstbestendig te maken met een degelijke positie voor de boer komt er subsidiebudget voor het uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Per categorie is er budget gereserveerd.

  1. Samenwerking in duurzame, toegevoegde waardeketens: € 3 miljoen.
  2. Samenwerking in innovatieve digitalisering: € 3 miljoen.
  3. Samenwerking in gebiedsgerichte pilots: € 4 miljoen.
  4. Samenwerking in sectorale initiatieven: € 3 miljoen.
  5. Samenwerking in managementmaatregelen stikstof: € 2 miljoen.

De subsidie bedraagt 40% over uw investeringen binnen een samenwerkingsproject. U kunt minimaal € 100.000 subsidie aanvragen, ter hoogte van maximaal € 500.000. Het samenwerkingsverband moet uit minimaal één landbouwer bestaan. Alle aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit.

Wilt u een aanvraag doen, dan moet u zeker weten dat realisatie binnen 2,5 jaar haalbaar is. Uitstel is niet mogelijk.

Meer weten?

Op korte termijn worden alle voorwaarden voor beide regelingen bekendgemaakt. Wilt u nu al sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Hans een e-mail.

Wilt u geen informatie missen over de nieuwe regelingen? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de nieuwe subsidieregelingen voor de landbouw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31622798926
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan