Werken aan duurzame maritieme sector met EMVAF-subsidie

20 juli 2021

Bent u actief in de maritieme sector en wilt u investeren in duurzame innovatie? Dan biedt het EMVAF, het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds, interessante subsidiemogelijkheden. Het programma biedt kansen voor de gehele sector. Zolang natuur, milieu en klimaat maar centraal staan.

Portretfoto van Roy Hoven
Geschreven door:
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
windmolenpark op zee

EMVAF

Het EMVAF is de opvolger van het EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij). Het programma is opgesteld voor de periode van 2021 tot 2027. Ondernemers en andere initiatiefnemers die projecten willen uitvoeren die aansluiten bij het Europees maritiem beleid kunnen gebruikmaken van de openstellingen. Te denken valt aan het stimuleren van de overgang naar duurzame visserij, maar ook aan innovatieve projecten die de economie in kustgebieden aanjagen en tegelijkertijd de natuur beschermen. De voornaamste aandachtsgebieden van het programma zijn:

 • het bevorderen van duurzame visserij en instandhouding van biologische rijkdommen van de zee;
 • het bijdragen aan voedselzekerheid door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten;
 • het mogelijk maken van groei van een duurzame blauwe economie en
  het bevorderen van welvarende kustgemeenschappen;
 • het tot stand brengen van veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Het programma is nog niet definitief, maar richt zich in ieder geval op de volgende vier thema’s:

 • Innovatie kottervisserij
  Ontwikkeling naar een visserij met minder bodemberoering, ongewenste bijvangst, afval en uitstoot van broeikasgassen.
 • Datacollectie en handhaving
  Ontwikkeling en aanschaf van hard- en software voor digitale controles en vangstregistraties.
 • Natuur
  Investeren in meer natuurbescherming, minder schadelijke visserij en windparken op zee.
 • Aquacultuur en verwerkende keten
  Investeren in rendementsverbetering en verduurzaming van de visserij- en aquacultuursector. Innovaties en investeringen moeten bijdragen aan versterking van de keten.

Aanvragen subsidie EMVAF

Het EMVAF wordt zowel centraal als regionaal door individuele EU-landen uitgevoerd. Dat betekent dat er per lidstaat openstellingen komen die gedurende de totale looptijd bekendgemaakt worden. Het beschikbare budget van € 6,11 miljard voor de gehele looptijd is deels opengesteld voor het mkb. Specifieke eisen worden per openstelling bekendgemaakt. In het algemeen geldt dat organisaties die op een innovatieve manier bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen in aanmerking komen voor subsidie.

Meer weten?

Bent u van plan om een innovatief project op te zetten in de maritieme sector? De consultants van Subsidiefocus kunnen u goed adviseren over de subsidiemogelijkheden die het EMVAF biedt en begeleiden u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met Roy Hoven, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een mail.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden via het EMVAF ? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31622464517
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan