Subsidies en personeel

Vijf subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van uw medewerkers

De ontwikkeling van uw personeel kost geld. Maar door te investeren in uw medewerkers investeert u in de toekomst van uw bedrijf. Om dit extra aantrekkelijk te maken, kunt u gebruikmaken van diverse subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden voor personeel

Bij mogelijke subsidies kunt u denken aan tegemoetkomingen voor het volgen van specifieke opleidingen, het aanbieden van leer-werkplekken of het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. We hebben de subsidiemogelijkheden voor u op een rij gezet!

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een e-mail.

ESF: subsidie voor duurzame inzetbaarheid personeel

De ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) richt zich op het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. De subsidieregeling vergoedt 50% van de kosten die u maakt voor de inhuur van een externe adviseur. In 2021 kan opnieuw ESF subsidie worden aangevraagd voor het mkb en voor grootbedrijven uit alle sectoren.

SLIM-subsidie: investeren in ontwikkeling van medewerkers

De overheid vindt het belangrijk dat medewerkers zich tijdens hun werk blijven ontwikkelen. Speciaal hiervoor is er de subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM). De subsidie is bedoeld voor de versterking van de leercultuur binnen uw bedrijf. De SLIM-subsidie ondersteunt diverse activiteiten. Van het opstellen van een opleidingsplan en het krijgen van loopbaanadviezen tot het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Als mkb-ondernemer kunt u in 2021 tweemaal een aanvraag indienen. Daarnaast is er één openstelling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven actief in horeca, recreatie of landbouw.

Tel mee met Taal: subsidie gericht op voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Kunnen lezen en schrijven is van essentieel belang op de werkvloer. Helaas is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat medewerkers over deze vaardigheden beschikken. Daarom biedt de overheid de subsidieregeling Tel mee met Taal. Doel van de subsidieregeling is het verhogen van reken-,
lees-, schrijf- en digitale vaardigheden. Mkb-ondernemingen en grootbedrijven kunnen in 2021 twee keer een subsidieaanvraag indienen.

Praktijkleren: investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel

Wilt u leer-werkplekken aanbieden in uw onderneming en zo toekomstig beroepspersoneel opleiden? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren. Belangrijk is wel dat u uw leerling-werknemers structurele begeleiding biedt gedurende de periode dat zij in uw onderneming werkzaam zijn. De subsidie voor praktijkleren  compenseert u voor de tijd die u hieraan kwijt bent. U kunt ieder jaar, en dus ook in 2021, aan het einde van het schooljaar subsidie aanvragen.

MKB Idee: het beste idee voor leren en ontwikkelen

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw personeel, maar loopt u daarbij tegen belemmeringen aan? De subsidieregeling MKB Idee richt zich op ondernemers die willen investeren in een innovatieve oplossing voor deze knelpunten. In 2021 is er één mogelijkheid om subsidie aan te vragen, zowel voor zelfstandige als samenwerkende ondernemingen.

Meer informatie

Wilt u investeren in uw personeel en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Mariska een e-mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Icoon download whitepaper subsidie praktijkleren

Subsidie voor praktijkleren

De juiste begeleiding daar komt u verder mee
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan