Subsidies

Asbest verwijderen

Asbestdaken saneren met subsidie

De Nederlandse overheid stelt zich als doel om in 2024 al het asbest gesaneerd te hebben en probeert ondernemers er met verschillende stimuleringsmogelijkheden toe te bewegen hun asbest te saneren. Via de landelijke subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u subsidie aanvragen voor het saneren van uw asbestdak.

Per m² gesaneerd asbestdak bedraagt de subsidie € 4,50 met een maximum van € 25.000. Het minimaal te saneren oppervlak bedraagt 35 m². De subsidie kan na afloop van de sanering worden aangevraagd.

Naast deze subsidieregeling is het vaak ook mogelijk te profiteren van fiscale voordelen voor de investeringen die volgen op de asbestsanering. Een slimme planning en combinatie van investeringen kan dan ook een aardig financieel voordeel opleveren. Omdat de voorwaarden voor de verschillende regelingen variëren, is het belangrijk de aanvraag juist en secuur te organiseren voor een optimaal voordeel. De consultants van Subsidiefocus begeleiden u hier uiteraard graag bij.

Gerelateerde branches

 • Zonnepanelen voor energie

  Energie

  Energie is een onmisbaar onderdeel van een groeiende economie. Bent u ondernemer in de topsector Energie? Dan weet Subsidiefocus waar uw kansen liggen.

 • Koeien in agrarisch landschap

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Vrachtwagen in loods voor logistiek transport

  Logistiek

  De overheid wil dat de Topsector Logistiek in 2020 Europees marktleider is in de aansturing van logistieke stromen over land en water.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan