Subsidies

Asbest verwijderen

Asbestdaken saneren met subsidie

De overheid stelt zich als doel om in 2024 al het asbest gesaneerd te hebben en probeert ondernemers met verschillende stimuleringsmogelijkheden ertoe te bewegen om hun asbest te saneren. Ondernemers konden via de landelijke subsidie voor het verwijderen van asbestdaken subsidie aanvragen voor het saneren van uw asbestdak. Helaas is dit budget inmiddels uitgeput en is het niet meer mogelijk subsidie aan te vragen. Mogelijk zijn er nog wel fiscale regelingen voor u als ondernemer van toepassing.

Energie-investeringsaftrek isolatie dakplaten of wanden

Voor het isoleren van een bestaand bedrijfsgebouw kunt u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. De EIA is een fiscale regeling die in 2019 45% bedraagt. Bij het isoleren van een dak komt € 20 per geïsoleerde m² in aanmerking voor EIA. De isolatiewaarde van het nieuwe dak moet met minimaal Rc 2,0 m²K/W toenemen. U kunt Energie-investeringsaftrek aanvragen binnen drie maanden na opdrachtbevestiging.

Energie-investeringsaftrek zonnepanelen

Als u daarnaast investeert in zonnepanelen, kunt u ook hierop fiscaal voordeel behalen door het toepassen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) (45% in 2019). Er geldt hiervoor wel een minimum omvang: als u investeert in een zonnepanelensysteem met een vermogen van minimaal 25 kWp en u heeft een kleinverbruikersaansluiting, dan kunt u Energie-investeringsaftrek aanvragen. Uw investering komt tot maximaal € 750 per kWp in aanmerking voor EIA.

Meer weten over subsidiemogelijkheden?

Voor meer informatie over de Energie-investeringsaftrek kunnen ondernemers contact opnemen met Mariska Teurlings, onze consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Mariska. Zij adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Ook interessant voor u:

 

 

Gerelateerde branches

 • Zonnepanelen voor energie

  Energie

  Energie is een onmisbaar onderdeel van een groeiende economie. Bent u ondernemer in de topsector Energie? Dan weet Subsidiefocus waar uw kansen liggen.

 • Koeien in agrarisch landschap

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Vrachtwagen in loods voor logistiek transport

  Logistiek

  De overheid wil dat de topsector Logistiek in 2020 Europees marktleider is in de aansturing van logistieke stromen over land en water.