Subsidies

Jonge landbouwers

Investeringssubsidie voor jonge landbouwers

De subsidie Jonge landbouwers geeft jonge landbouwers de kans te investeren in innovatie en modernisering op het eigen bedrijf. Zo kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Subsidie Jonge landbouwers 

De jonge landbouwersregeling wordt gefinancierd vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Investeringen die voor subsidie in aanmerking komen, staan op een investeringslijst. Naar verwachting volgt eind oktober 2018 de bekendmaking van de inhoud van de subsidieregeling Jonge landbouwers en maken alle provincies bekend welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie. Op dat moment kunt u ook subsidie aanvragen.

Subsidie jonge landbouwers aanvragen?

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Jonge landbouwers, dan moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

De jonge landbouwer:

 • is niet ouder dan veertig jaar op het moment van aanvragen;
 • heeft niet eerder een beschikking ontvangen voor dezelfde subsidieregeling;
 • runt voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming (eventueel in een maatschap);
 • heeft blokkerend zeggenschap met financieel belang van minimaal € 25.000;
 • heeft een erkende agrarische opleiding afgerond of minimaal drie jaar relevante werkervaring.

Per bedrijf wordt maar één subsidieaanvraag in behandeling genomen.

Hoogte subsidie Jonge landbouwers

De subsidie bedroeg in 2018 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000. Het te verkrijgen subsidiebedrag was minimaal € 10.000. Als het bedrijf ook een ander bedrijfshoofd heeft (geen jonge landbouwer), daalt het te ontvangen subsidiebedrag. Zodra er meer bekend is over de subsidie Jonge landbouwers voor 2019 en wanneer u subsidie kunt gaan aanvragen informeren wij u hierover op onze website. 

Gerelateerde branches

 • Koeien in agrarisch landschap

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Aardbeien op lopende band

  Agri en Food

  Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop op het gebied van kennis en innovatie. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan