Jonge landbouwer staat op het veld
Subsidies

Jonge landbouwers

Om jonge landbouwers de kans te geven te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf konden zij tot nu toe gebruikmaken van de subsidieregeling Jonge landbouwers. Deze regeling wordt vervangen door een nieuwe subsidie: Investeren in groen-economisch herstel. 

Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

Het doel van de nieuwe subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel is het aanjagen van economisch herstel van de landbouwsector na de coronacrisis. De regeling moet het extra aantrekkelijk maken voor agrariërs om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De Nederlandse overheid heeft hiervoor € 35 miljoen vrijgemaakt van het Europees herstelfonds.

Het is nog niet duidelijk welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie. De investeringslijst moet nog gepubliceerd worden. Deze lijst zal uit de volgende categorieën bestaan:

A. precisielandbouw en smart farming;
B. digitalisering;
C. water (waaronder droogte en verzilting);
D. duurzame bedrijfsvoering;
E. natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Naar verwachting bestaat de investeringslijst uit o.a. de volgende onderwerpen: mestverwerking, potstallen, waterdrainage of -opslag, natuurinclusief ondernemen en grondbewerking, precisielandbouw en systemen voor managementinnovatie en digitalisering.

U kunt van 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022 17:00 uur een subsidieaanvraag indienen.

Meer weten?

De subsidie Investeren in groen-economisch herstel biedt hoge subsidiepercentages en brede investeringsmogelijkheden. Bent u geïnteresseerd in de regeling en wilt u als eerste geïnformeerd worden als de investeringslijsten bekend zijn? Vul het contactformulier in.

Wilt u weten welke kansen deze regeling heeft voor uw onderneming? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een e-mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan