Varkens en biggen in een stal
Subsidies

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Subsidie voor milieu- en diervriendelijke stallen

Bent u eigenaar van veestallen en neemt u deel aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan kunt u gebruikmaken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) én de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Een MDV-stal is een stal waarbij tijdens het ontwerp extra aandacht is besteed aan een aantal specifieke thema’s zoals dierwelzijn, diergezondheid en ammoniak. Een MDV-stal heeft een lagere milieubelasting dan een gangbare stal en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een toetsingsinstrument om te bepalen of de stal die u wilt gaan bouwen duurzaam genoeg is om in aanmerking te komen voor het certificaat MDV.

Voldoet uw te bouwen stal aan de gestelde criteria, dan komt uw te investeren bedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. Het te behalen voordeel is afhankelijk van het door u gekozen houderijsysteem. Het percentage MIA is doorgaans 27%. Kiest u echter voor bijvoorbeeld melkveehouderij met weidegang, dan bedraagt dit percentage 36%. Het percentage Vamil is 75%.

Om na te gaan of uw bouwplannen voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij worden uw bouwplannen beoordeeld aan de hand van zeven thema’s: ammoniakemissie, dierwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof emissie, inpassing in de omgeving en brandveiligheid. Onze consultants kunnen snel nagaan of uw plan voldoet aan de gestelde eisen.

De bouw of verbouw van een stal is een grote onderneming waarbij veel verschillende zaken uw aandacht vragen als veehouder. Subsidiefocus kan een deel van de zorgen uit handen nemen door uw maatlattraject te begeleiden. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van dergelijke trajecten en vormen hierin uw perfecte partner. 

Maatlat Paardenhouderij

De paardenhouderij was tot nu toe de enige sector binnen de veehouderij waarvoor geen Maatlat bestond. Dat gaat vanaf 2022 veranderen. Hippische ondernemers kunnen voortaan ook profiteren van fiscaal voordeel. Lees alles over de Maatlat Paardenhouderij.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor fiscaal voordeel via de Maatlat Duurzame Veehouderij? Download het whitepaper voor alle informatie.

Meer weten over de Maatlat Duurzame Veehouderij?

Wilt u meer informatie over de Maatlat Duurzame Veehouderij en hoe u maximaal gebruik kunt maken van deze subsidie? Neem dan contact op met Martine van de Wittenboer via telefoonnummer 073-6465339 of stuur Martine een e-mail.  

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijf u in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Gerelateerd

 • Tractor op het land

  Agro

  De agrarische sector kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Aardbeien

  AgriFood

  Blijf innoveren en voorop lopen in de AgriFood sector! Subsidiefocus wijst u proactief op subsidiekansen en wij begeleiden u gedurende het volledige subsidietraject.

 • Tuinbouw en veredeling

  Tuinbouw en veredeling

  Bent u actief in de tuinbouw of plantveredelingssector? En wilt u bijdragen aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen?

Whitepaper downloaden

Fiscaal voordeel behalen met Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan