Subsidies

Plattelands- ontwikkelingsprogramma (POP3)

De regeling voor de innovatieve agrarische ondernemer

Ga als agrarisch ondernemer aan de slag met het Plattelandsontwikkelings- programma en kies voor innovatie, modernisatie, duurzaamheid en efficiëntie! 

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is onderdeel van het Europese landbouwbeleid en ondersteunt de verschillende Europese lidstaten in het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in hun land. De in het POP3-programma uitgeschreven regelingen motiveren Nederlandse agrarisch ondernemers met behulp van subsidie te investeren en innoveren om zo concurrerender te ondernemen. Momenteel zijn er verschillende openstellingen:

POP3 voor Brabant

De provincie Brabant heeft de planning voor de Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidieregelingen voor 2018 bekendgemaakt. Wij hebben de openstellingen voor 2018 voor u op een rijtje gezet.

In juni en juli kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering ten behoeve van de waterkwaliteit. Deze subsidie heeft als doel om agrarische ondernemers te stimuleren om te investeren in de verbetering van de waterkwaliteit. Ook stelt de provincie van 4 juni tot en met 16 juli 2018 subsidie beschikbaar om te investeren in specifieke apparatuur voor precisiebemesting, beter bodembeheer en/of het verminderen van erfemissies bij het wassen van spuitmachines. 

POP3 voor Zeeland

De provincie Zeeland opent een nieuwe subsidieregeling voor fysieke investeringen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma om agrarische ondernemingen te stimuleren te investeren in innovatie en modernisering. U kunt tot en met 13 juli 2018 een subsidieaanvraag indienen.  

POP3 voor Limburg

De Provincie Limburg stelt de subsidieregeling fysieke investeringen open. De subsidie is gericht op het stimuleren van fysieke investeringen met als doel bredere uitrol van innovatie binnen de agrarische sector. De openstelling is specifiek gericht op het voorkomen van emissie naar grondwater. Uw investering moet een fysieke investering zijn, die is opgenomen op de door de provincie opgestelde lijst. 

POP3 voor Flevoland

Ook in de provincie Flevoland kunt u vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidie aanvragen. Tot en met 25 mei kunt u voor subsidie in aanmerking komen wanneer u van plan bent om investeringen te doen die direct of indirect effect hebben op de waterkwaliteit en deze ook kunnen verbeteren.

POP3 voor Drenthe, Friesland en Groningen

Bent u van plan om samen te werken op het gebied van landbouwproductiviteit en duurzaamheid? Dit voorjaar stellen de provincies Drenthe, Friesland en Groningen binnen het POP3-programma subsidiegelden beschikbaar voor innovatieprojecten ten behoeve van de landbouw. Ook kunt u nog tot 1 juli gebruikmaken van subsidie voor het verplaatsen van grondgebonden agrarische bedrijven. 

Wilt u weten of de door u beoogde investering in aanmerking komt voor subsidie in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)? Neem dan contact op met één van de consultants van Subsidiefocus. 

Gerelateerde branches

 • Koeien in agrarisch landschap

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Onderzoeker aan de slag in de tuinbouw

  Tuinbouw en uitgangsmaterialen

  Als ondernemer in de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bent u bij Subsidiefocus aan het juiste adres.

 • Aardbeien op lopende band

  Agri en Food

  Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop op het gebied van kennis en innovatie. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan