Leerling-werknemer aan het werk bij praktijkleerplaats
Subsidies

Praktijkleren

Subsidie voor leerling-werknemers

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus. Ook in 2022 kunt u weer subsidie aanvragen.

Subsidie voor praktijkleren

De overheid wil ondernemers stimuleren te investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De subsidie praktijkleren compenseert ondernemers gedeeltelijk voor de tijd die zij extra nodig hebben om de leerling-werknemers goed te begeleiden. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal weken dat een leerling op het bedrijf werkte.

Omdat het bij de Subsidieregeling praktijkleren gaat om schoolgaande leerlingen, wordt de subsidie verkregen per schooljaar. Leerlingen die een (bbl-)traject volgen, waarbij ze vier dagen in de week stage lopen en een dag in de week naar school gaan, komen hiervoor doorgaans in aanmerking. Ook bedrijven die leerlingen begeleiden die een duale hbo- of technische wo-opleiding volgen, komen in sommige gevallen in aanmerking voor de tegemoetkoming van € 2.700.

Aanvraag subsidie praktijkleren

Tot 16 september 2022 kon u een aanvraag indienen voor de begeleiding van leerlingen in schooljaar 2021-2022. 

Wilt u meer weten over de subsidie praktijkleren? In het whitepaper 'Praktijkleren: de juiste begeleiding, daar komt u verder mee' vindt u alle informatie overzichtelijk op een rij. 

Naast de subsidie voor Praktijkleren zijn er nog meer interessante subsidies voor de financiering van een opleiding of begeleiding van medewerkers. Deze subsidies kunt u terugvinden op onze overzichtspagina 'Subsidies en personeel.

Toekomst Praktijkleren

De huidige regeling Praktijkleren loopt tot en met het studiejaar 2021/2022. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt de regeling geëvalueerd. Mede op basis van de uitkomsten daarvan beslist het ministerie of de subsidie volgend jaar wordt voortgezet. Meer informatie volgt.

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie voor praktijkleren? Neem contact op met Mariska Teurlings, onze consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Mariska. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Gerelateerd

 • Aardbeien

  AgriFood

  Blijf innoveren en voorop lopen in de AgriFood sector! Subsidiefocus wijst u proactief op subsidiekansen en wij begeleiden u gedurende het volledige subsidietraject.

 • Tractor op het land

  Agro

  De agrarische sector kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Testen in het laboratorium

  Chemie

  Nederland behoort tot de top als het gaat om basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen. De sector chemie wil deze positie vasthouden en uitbreiden.

 • Windmolens en zonnepanelen

  Energie

  Energie is een onmisbaar onderdeel van een groeiende economie. Bent u ondernemer in de topsector Energie? Dan weet Subsidiefocus waar uw kansen liggen.

 • Hightech & Automotive

  Hightech Systemen en Materialen & Automotive

  Nederland loopt op het gebied van innovatie voorop in de sector Hightech Systemen en Materialen.

 • Persoon bedient een robot

  ICT en creatieve industrie

  Als ondernemer in de ICT-branche bent u continu bezig met vernieuwing en ontwikkeling. Daarnaast vormen data de grondstof voor een geheel nieuwe industrie: de creatieve industrie.

 • petrischaal

  Life Sciences en Health

  Onze levensverwachting stijgt en de bevolking vergrijst. Dit biedt grote maatschappelijke uitdagingen.

 • Logistiek

  Logistiek

  De overheid wil dat de Topsector Logistiek Europees marktleider wordt in de aansturing van logistieke stromen over land en water.

 • Tuinbouw en veredeling

  Tuinbouw en veredeling

  Bent u actief in de tuinbouw of plantveredelingssector? En wilt u bijdragen aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen?

Icoon download whitepaper subsidie praktijkleren

Subsidie voor praktijkleren

De juiste begeleiding daar komt u verder mee
Download het whitepaper