Leerling-werknemer aan het werk bij praktijkleerplaats
Subsidies

Praktijkleren

Subsidie voor leerling-werknemers

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

Subsidie voor praktijkleren

De overheid wil ondernemers stimuleren te investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De subsidie praktijkleren compenseert ondernemers gedeeltelijk voor de tijd die zij extra nodig hebben om de leerling-werknemers goed te begeleiden. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal weken dat een leerling op het bedrijf werkte.

Omdat het bij de Subsidieregeling praktijkleren gaat om schoolgaande leerlingen, wordt de subsidie verkregen per schooljaar. Leerlingen die een (bbl-)traject volgen, waarbij ze vier dagen in de week stage lopen en een dag in de week naar school gaan, komen hiervoor doorgaans in aanmerking. Ook bedrijven die leerlingen begeleiden die een duale hbo- of technische wo-opleiding volgen, komen in sommige gevallen in aanmerking voor de tegemoetkoming van € 2.700.

De subsidie praktijkleren blijft in ieder geval de komende jaren bestaan. In eerste instantie was de regeling verlengd tot 2019, maar deze verruiming bleek niet werkbaar. Daarom is de regeling nu verlengd tot 2023. In dat jaar wordt de regeling opnieuw geëvalueerd.

Aanvraag subsidie praktijkleren schooljaar 2019-2020

Ook voor het huidige schooljaar kunt u de extra kosten die u maakt voor de begeleiding van een stagiair deels vergoed krijgen. Van 1 juli tot en met 16 september 2020 kunt u uw subsidieaanvraag indienen voor de begeleidingsperiode augustus 2019 ‑ juli 2020.

Let op: heeft u door de coronacrisis de begeleiding van uw leerling-werknemers eerder moeten stopzetten? De overheid is coulant en heeft besloten dat u de periode van 16 maart tot en met 28 april 2020 mag meenemen als begeleidingsweken. 

Alle info in whitepaper praktijkleren

Wilt u meer weten over de subsidie praktijkleren? In het whitepaper 'Praktijkleren: de juiste begeleiding, daar komt u verder mee' vindt u alle informatie overzichtelijk op een rij.

Overige subsidiemogelijkheden duurzame inzetbaarheid van uw personeel

Naast de subsidie voor praktijkleren zijn er nog meer interessante subsidies voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Bijvoorbeeld de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) waarbij u als mkb-ondernemer subsidie ontvangt voor het ontwikkelen van activiteiten voor de ontwikkeling van uw personeel, de subsidie 'Tel mee met Taal' voor het aanbieden van vaardigheidscursussen op het gebied van taal, rekenen en digitalisering of subsidie voor duurzame inzetbaarheid van uw  personeel (leeftijdfasebewust personeelsbeleid) via het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie voor praktijkleren? Neem contact op met Mariska Teurlings, onze consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Mariska. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Aardbeien

  Agri en Food

  Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop op het gebied van kennis en innovatie. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen.

 • Tractor op het land

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Testen in het laboratorium

  Chemie

  Nederland behoort tot de top als het gaat om basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen. De sector wil deze positie vasthouden en uitbreiden.

 • Energie

  Energie

  Energie is een onmisbaar onderdeel van een groeiende economie. Bent u ondernemer in de topsector Energie? Dan weet Subsidiefocus waar uw kansen liggen.

 • Hightech & Automotive

  Hightech Systemen en Materialen & Automotive

  Nederland loopt op het gebied van innovatie voorop in de sector Hightech Systemen en Materialen.

 • ICT en Creative Industrie

  ICT en Creatieve Industrie

  Als ICT-bedrijf bent u continu bezig met vernieuwing en ontwikkeling. Daarnaast vormt data de grondstof voor een geheel nieuwe industrie; de Creatieve Industrie.

 • petrischaal

  Life Sciences en Health

  Onze levensverwachting stijgt en de bevolking vergrijst. Dit biedt grote maatschappelijke uitdagingen.

 • Logistiek

  Logistiek

  De overheid wil dat de topsector Logistiek in 2020 Europees marktleider is in de aansturing van logistieke stromen over land en water.

 • Tuinbouw en veredeling

  Tuinbouw en veredeling

  Bent u actief in de tuinbouw of plantveredelingssector? En wilt u bijdragen aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen?

Icoon download whitepaper subsidie praktijkleren

Subsidie voor praktijkleren

De juiste begeleiding daar komt u verder mee
Download het whitepaper