stal veehouderij
Subsidies

Sbv

Subsidie voor brongerichte verduurzaming

De overheid vindt het belangrijk om ondernemers te stimuleren de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en stalemissies te verminderen. Dat is de reden dat de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) gelanceerd is.

De Sbv is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de emissie in de veehouderij terug te dringen. De subsidieregeling ondersteunt het ontwikkelen van en investeringen in stalsystemen. Daarnaast stimuleert de Sbv projecten die gericht zijn op managementoplossingen. Het subsidieprogramma heeft een looptijd tot mei 2025.

Sbv, subsidie voor internationale innovatieprojecten

De overheid heeft het terugdringen van emissies in de veehouderij hoog op de agenda staan. De uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak en fijnstof in stallen heeft een negatief effect op de volksgezondheid, het milieu en ons klimaat. Nieuwe technieken moeten ervoor zorgen dat deze emissies omlaag gaan en stallen verder verduurzamen. De overheid ondersteunt de ontwikkeling van deze innovatieve technieken met de subsidie Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Sbv innovatiemodule voor nieuw idee

De Sbv bestaat uit twee modules, waarvan de innovatiemodule als eerste beschikbaar komt. Deze module richt zich op veehouders die een nieuw idee hebben voor een duurzame techniek of managementmaatregel. Met hulp van de tegemoetkoming kan de veehouder dit idee gaan ontwikkelen, testen en in gebruik nemen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe de Sbv innovatiemodule er precies uitziet en wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn? Of wilt u weten wat uw kansen zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

 

Whitepaper downloaden

Investeren in duurzame stallen?

Maak gebruik van subsidie brongerichte verduurzaming
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan