Subsidies

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Ondersteuning voor ondernemers die kiezen voor groen en duurzaam

De subsidie voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is er voor instellingen en bedrijven die willen investeren in het produceren van duurzame energie. De productie van (groene) duurzame energie kost in de meeste gevallen meer geld dan de productie van grijze energie. De overheid ondersteunt ondernemers die toch kiezen voor groen en duurzaam.

Subsidie voor duurzame energie

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) vergoedt het verschil in de productiekosten tussen groene en grijze stroom voor een van de techniek afhankelijk aantal jaren (vijf, acht, twaalf of vijftien jaar). Door de hoeveelheid opgewekte duurzame energie te vergroten, is Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast geeft de productie van groene duurzame energie de economie een stimulans.

Hernieuwbare energietechnieken die in aanmerking komen voor deze subsidie voor duurzame energie zijn

 • biomassa SDE+: vergisting, verbranding, vergassing;
 • geothermie SDE+ (aardwarmte);
 • water SDE+: waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie, osmose;
 • wind SDE+; wind op land, wind op primaire waterkering, wind in meer;
 • windenergie op zee; windparken;
 • zon SDE+ (zonne-energie): zonnestroom, zonnewarmte, zonnepanelen.

Aanvragen subsidie duurzame energie (SDE+)

U kunt dit najaar weer subsidie aanvragen voor duurzame energie-installaties. De najaarsronde opent op 29 oktober vanaf 09.00 uur en sluit op 14 november om 17.00 uur.

Extra aanvraagronde in 2020

In tegenstelling tot wat eerder gemeld werd, komt er in 2020 toch nog een extra openstelling van de subsidie SDE+ in zijn huidige vorm. 

Verbreding vanaf 2020: SDE++

Daarna wordt de SDE+-regeling verbreed: de nieuwe SDE++ gaat zich ook richten op CO2-reductie.

Meer weten over subsidie voor duurzame energie?

De consultants van Subsidiefocus helpen u graag bij uw subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie over de subsidie SDE+ contact op met Dennis Timmermans, onze consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Dennis. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Gerelateerde branches

 • Aardbeien op lopende band

  Agri en Food

  Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop op het gebied van kennis en innovatie. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen.

 • Koeien in agrarisch landschap

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Booreiland in de chemie

  Chemie

  Nederland behoort tot de top als het gaat om basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen. De sector wil deze positie vasthouden en uitbreiden.

 • Zonnepanelen voor energie

  Energie

  Energie is een onmisbaar onderdeel van een groeiende economie. Bent u ondernemer in de topsector Energie? Dan weet Subsidiefocus waar uw kansen liggen.

 • Hightech systeem op het gebied van innovatie

  Hightech Systemen en Materialen

  Nederland loopt op het gebied van innovatie voorop in de sector Hightech Systemen en Materialen.

 • Draden en kabels van ICT en Creatieve Industrie

  ICT en Creatieve Industrie

  Als ICT-bedrijf bent u continu bezig met vernieuwing en ontwikkeling. Daarnaast vormt data de grondstof voor een geheel nieuwe industrie; de Creatieve Industrie.

 • Arts onderzoekt patiënt in scan

  Life Sciences en Health

  Onze levensverwachting stijgt en de bevolking vergrijst. Dit biedt grote maatschappelijke uitdagingen.

 • Vrachtwagen in loods voor logistiek transport

  Logistiek

  De overheid wil dat de topsector Logistiek in 2020 Europees marktleider is in de aansturing van logistieke stromen over land en water.

 • Onderzoeker aan de slag in de tuinbouw

  Tuinbouw en uitgangsmaterialen

  Als ondernemer in de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bent u bij Subsidiefocus aan het juiste adres.