Subsidies

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Fiscale stimuleringsregeling voor R&D-projecten

De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loonkosten en overige kosten en uitgaven voor ontwikkeling. Zowel van producten, processen of programmatuur als technisch wetenschappelijk onderzoek. Wilt u uw financiële lasten van research and development (R&D-) projecten verlagen en voert u de R&D-werkzaamheden zelf als onderneming uit? Dan is de WBSO-regeling interessant voor u.

Fiscaal voordeel met WBSO? 

De fiscale regeling is toegankelijk voor iedere ondernemer in Nederland, ongeacht uw bedrijfsgrootte of sector en stimuleert technische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Voor deelname aan de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk moeten projecten betrekking hebben op onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. Dit betekent dat u minder loonheffing afdraagt. Het loonbelastingvoordeel van de WBSO wordt berekend over het totaal aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) plus de overige kosten en uitgaven. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Het aanvraagregime voor WBSO subsidie is flexibel. U kunt doorlopend een subsidieaanvraag indienen. Per jaar kunt u vier keer een subsidieaanvraag WBSO indienen voor een periode van minimaal drie maanden tot maximaal twaalf maanden.

WBSO in 2020

WBSO wordt verrekend als een korting op de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen. De korting voor 2020 bedraagt:

 • Het subsidiepercentage voor loonbelastingplichtigen is voor de eerste € 350.000 aan S&O-kosten 32%, voor starters is dit percentage 40%.
 • Voor alle S&O-kosten boven de € 350.000 geldt een subsidiepercentage van 16%.
 • Voor zelfstandig ondernemers is er een maximaal voordeel van € 12.980.
 • Startende zelfstandig ondernemers kunnen een extra fiscaal voordeel van € 6.494 krijgen. 

Het beschikbare budget voor de WBSO-regeling in 2020 is € 1.281 miljoen. 

Innovatiebox en WBSO

Een S&O-verklaring geeft niet alleen een recht op vermindering van de af te dragen loonbelasting. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze verklaring ook benutten voor de innovatiebox. De innovatiebox is een fiscale faciliteit, waarmee de overheid winsten uit innovatie tegen een lager tarief belast. Voor innovatieve ondernemers kan dit een groot fiscaal voordeel opleveren.

Wilt u gebruikmaken van de innovatiebox, dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: de standaard innovatiebox of het innovatiebox-forfait. Welke fiscale regeling voor u het meest gunstig is, is afhankelijk van diverse factoren en verschilt per onderneming. Onze experts adviseren u hier graag over.

Meer weten

Wilt u meer informatie over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en hoe u maximaal gebruik kunt maken van deze subsidie? Download het whitepaper over de WBSO of neem contact op met Manja Oude Middendorp, onze consultant innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Manja. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.  

 

Gerelateerde branches

 • Aardbeien

  Agri en Food

  Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop op het gebied van kennis en innovatie. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen.

 • Tractor op het land

  Agro

  De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

 • Testen in het laboratorium

  Chemie

  Nederland behoort tot de top als het gaat om basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen. De sector wil deze positie vasthouden en uitbreiden.

Icoontje whitepaper

Financieel voordeel van de WBSO

Lees wat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk u kan opleveren
Download het whitepaper