Horizon 2020 is een Europees subsidieprogramma dat loopt van 2014 tot 2020. Met een budget van € 80 miljard stimuleert de Europese Commissie onderzoek en innovatie.

In deze infographic kunt u zien of uw innovatie of onderzoek in aanmerking komt voor subsidie.